Wednesday, March 5, 2008

Hukum Talak

HUKUM TALAK

Oleh kerana kesulitan yang menimpa suami isteri dalam perkongsian hidup, kadang-kadang suatu perkahwinan itu tidak dapat memenuhi persefahaman antara mereka berdua.oleh itu,sebagai langkah yang terakhir dan terbaik bagi pasangan itu ialah talak atau dengan kata lain ialah berpisah.
Sebagaimana yang dinyatakan,islam tidak menggalakkan dan tidak menyukai berlakunya talak, dan kebenaran itu berubah menjadi makruh tetapi ia boleh berubah mengikut situasi atau hukum-hukum yang tertentu.

1) MAKRUH
Iaitu mnceraikan isteri yang baik perangainya dan tidak didapati apa-apa kesalahan yang dilakukannya. Contohnya, suami menceraikan isteri dengan sesuka hati tanpa sebab. Hal ini amat dimurkai oleh Alah S.W.T seperti yang telah diterangkan dalam hadis oleh Ibn Umar r.a.

2) SUNAT
Iaitu apabila dlam situasi suami tidak sanggup menanggung nafkah yang patut diberikan kepada isteri dan keluarga atau masing-masing tidak lagi dapat menyempurnakan kewajipan yang tertentu dalam menhadapi rumahtangga, atau kerana isteri tidak menjaga kehormatan dirinya(suami).

3) HARUS
Iaitu apabila seseorang itu menceraikan isterinya oleh kerana sebab-sebab yang tertentu dan isterinya itu berada dalam masa suci dari haid yang belum dipersetubuhi lagi dan tidak dalam masa mengandung.

4) HARAM
Iaitu apabila menjatuhkan talak tehadap isteri tanpa sebab yang dibenarkan,seperti talak bad’i, yang terbahagi kepada dua situasi iaitu :
à mentalakkan isteri sewaktu isteri sedang dalam haid.
à menjatuhkan talak sewaktu isteri suci yang telah dipersetubuhi semasa suci itu, dimana jika hendak menceraikan isteri jangan dijimak lagi selepas isteri suci dari haid.

5) WAJIB
Iaitu apabila berlaku perselisihan diantara suami isteri, sedangkan meraka berdua membuat perundingan tentang perkara itu dan mereka rasakan bahwa mereka perlu bercerai. Suami juga perlu menceraikan isteri jika dirasakan isteri itu telah menderhaka dan tidak berakhlak mulia sebagai isteri dan disisi islam.

Wan Mohd Ihsan

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home