Sunday, March 2, 2008

syarat-syarat wali

WALI PERNIKAHAN.

MOHD ZOL HELMI BIN MD ZUKI

891127-06-5947

KOLEJ MARA SEREMBAN

AL8.3

Antara rukun pernikahan termasuklah wali. Secara umumnya wali bolehlah dibahagikan kepada 2 iaitu wali mujbir dan juga wali bukan mujbir. Apakah yang dimaksudkan dengan wali mujbir? Wali mujbir ialah wali yang boleh mengahwinkan seseorang perempuan itu tanpa meminta keiizinan ataupun persetujuan perempuan tersebut. Wali mujbir ialah bapa ataupun datuk kepada wanita tersebut. Wali bukan mujbir pula ialah selain bapa dan datuk kepada wanita tersebut. Ini termasuklah saudara kandung lelaki dan juga wali hakim.

Pada bab ini, kita akan melihat dengan terperinci syarat-syarat yang mesti dipenuhi ataupun dimiliki oleh seseorang itu yang melayakkan dia menjadi wali pernikahan.

1.Beragama Islam

Bagi melayakkan seseorang itu menjadi wali, maka diwajibkan bagi wali tersebut beragama Islam. Orang-orang kafir tidak sah menjadi wali perempuan Islam yang ingin berkahwin. Ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ yang bermaksud

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani sebaai pemimpin(wali) kamu, sebahagian mereka menjadi permimpin sebahaian yang lain”

Ayat ini secara terang menunjukkan larangan Allah bagi kaum mulimin agar tidak melantik permimpin ataupun wali dari kalangan kaum yahudi mahupun kaum nasrani. Hal ini sedemikian kerana kaum Yahudi dan Nasrani terkenal dengan tipu helah mereka. Memandangkan wali ini merupakan orang penting yang menentukan sah atau tidak sesebuah perkahwinan itu, maka diwajibkan wali tersebut beragama Islam agar tidak mendatangkan masalah pada masa hadapan.

2. Sempurna akal

Maka adalah tidak sah sesebuah pernikahan tersebut jika berwalikan orang yang tidak sempurna akalnya. Orang yang gila tidak boleh menjadi wali. Hal ini sedemikian kerana mereka tidak mengetahui tentang apa yang mereka bicarakan ataupun mereka tidak dapat memahami tentang apa yang sedang berlaku.

3. Cukup umur (baligh)

Kanak-kanak yan tidak cukup umur adalah tidak sah menjadi wali sesebuah pernikahan. Sudah menjadi fitrah kanak-kanak yang mana sifatnya adalah suka bermain-main. Memandangkan wali perlulah seorang yang penting yang menentukan sah atau tidak sesebuah perkahwinan tersebut maka adalah perlu wali itu dilantik dari kalangan mereka yang telah cukup umur dan dapat memahami proses pernikahan tersebut.

4. Merdeka

Bagi melayakkan seseorang itu untuk menjadi wali, antara syaratnya termasuklah seseorang itu hendaklah seorang yang merdeka. Hamba sahaya tidak boleh menjadi wali pernikahan. Jika seorang hamba itu ingin mewalikan anaknya yang juga hamba sahaya,maka perkahwinan anaknya itu menjadi tidak sah. Perkahwinan itu hanya menjadi sah sekiranya anak kepada hamba tersebut berkahwin berwalikan tuannya.

Tetapi sekiranya anak hamba tersebut bukan hamba sahaya seperti mana bapanya, maka dia perlulah berkahwin dengan berwalikan wali hakim. Sesungguhnya hamba itu merupakan hak milik kepada tuannya.

5. Lelaki

Seterusnya, bagi melayakkan seseorang itu menjadi wali, maka hendaklah dia seorang lelaki. Perempuan tidak boleh boleh menjadi wali. Ini berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud:

“Bainda Rasululah SAW bersabda; tidak boleh perempuan menjadi wali bagi perempuan dan begitu juga perempuan tidak boleh mengahwini dirinya sendiri”

Selain hadith ini yang mengatakan bahawa perempuan tidak boleh menjadi wali, Allah SWT jua telah berfirman dalam surah an-Nisa’ yan bermaksud:

“ Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka(lelaki) atas sebahagian mereka yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan mereka (wanita) dari sebagian harta benda mereka”

Kedua-dua hadith dan firman Allah ini menunjukkan bahawa kaum lelaki sahaja yang dibenarkan untuk mewalikan sesebuah penikahan.

6. Bersifat adil

Oran yang fasik tidak sah menjadi wali. Tidak sah nikah dengan wali fasik selain dari pemerintah. Orang yang fasik ialahorang yang berterusan melakukan dosa besar. Orang seperti ini tidak boleh dan tidak sah menjadi wali. Ini berdasarkan hadith Rasululah SAW:

“ tidak sah nikah kecuali dengan wali murshid”

Imam as-Syafii’ berkata bahawa yang dikehendki dengan murshid itu ialah adil. Wali perlulah adil bagi menjaga kehormatan dan juga kesucian perkahwinan itu.

7. Bukan dalam ihram haji atau umrah

Orang yang sedang berada dalam ihram sama ada ihram haji atau ihram umrah tidak boleh berkahwin mahupun mengahwinkan. Ini adalah berdasarkan kepada hadith Nabi Muhmmad SAW yang bermaksud:

“orang-orang yang sedang megerjakan ihram tidak boleh berkahwin dan juga tidak boleh dikahwinkan”

Secara langsung Rasulullah telah memberi kita panduan bahawa orang yang sedang dalam ihram tidak sah berkahwin mahupun mengahwinkan. Salah satu perkara yang dilarang semasa dalam ihram adalah berkahwin atau mengahwinkan, jadi jelas menunjukkan bahawa orang yang sedang dalam ihram adalah tidak dibenarkan menjadi wali pernikahan.

8. Tidak cacat akal atau fikiran

Orang yang cacat akal dan fikiran disebabkan oleh terlampau tua dan lain-lain tidak sah menjadi wali. Ini kerana orang yang tidak sempurna akalnya tidak manpu untuk memahami secara sepenuhnya perkara yang berlaku.

Orang yang terlampau tua dan mengalami masalah ingatan (nyannyuk) juga tidak dibenarkan menjadi wali kerana mereka akan cenderung untuk lupa bahawa dia telahpun mengahwinkan seorang wanita. Bagi mengelakkan masalah pada masa hadapan hendaklah mereka yang sempurna akalnya dipilh menjadi wali

9. Bukan mahjur alaih( orang yang ditahan dari menguruskan hartanya)

Bagi melayakkan seseorang itu menjadi wali, maka hendaklah dia bukan dari golongan yang ditegah menguruskan hartanya disebabkan oleh kebodohannya ataupun juga sikapnya yang boros.

Demikian sudah syarat-syarat ynag membolehkan seseorang itu menjadi wali. Diharapkan kita semua dapat mendapat sedikit maklumat dan juga pengetahuan, InsyaAllah.

2 Comments:

At March 15, 2013 at 3:15 PM , Anonymous Anonymous said...

assalamualaikum terima kasih kerana sudi berkongsi maklumat yang bermanfaat untuk saya syukran. moga Allah merahmati kamu =)

 
At June 4, 2013 at 10:14 AM , Blogger rahimkawi@Langkawi_Island said...

Salam..mohon sedikit pembetulan,,rasanya fasiq itu addalah orang yang berterusan melkukan dosa-dosa kecil...bukan dosa besar...

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home