Sunday, March 2, 2008

Talak

Pengertian
Dari segi bahasa :melepaskan ikatan
Dari segi syarak :melepaskan isteri dengan lafaz talak dan sebagainya
Talak merupakan jalan penyelesaian terakhir bagi suami isteri, tidak dapat hidup bersama dan mencari penyelesaian terakhir.
Alah SWT membenci talak walaupun ianya halal

Rukun Talak

Suami
Berakal
Baligh
Dengan kerelaan sendiri
Isteri
Akad nikah sah
Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya
Lafaz
Ucapan yang jelas menyatakan penceraiannyaDengan sengaja dan bukan paksaaan

Contoh Lafaz Talak

Talak Sarih : lafaz yang jelas membawa maksud talak. Contohnya ‘saya menceraikan
awak’ , ‘saya ceraikan awak’ dan sebagainya.

Talak Kinayah : lafaz dengan sindiran seperti ‘pergi kau dari sini’ , ‘aku benci tengok
Muka kau’ dan sebagainya. Namun demikian ia perlu disertakan dengan
niat untuk talak isterinya.

Jenis Talak
Talak raj’i
Suami melafazkan talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh merujuk kembali isterinya ketika masih dalam idah. Jika tempoh idah telah tamat, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru

Talak bain
Suami melafazkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya berkahwin lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis idah dengan suami barunya


Talak sunni
Suami melafazkan talak kepada isterinya yang masih suci dan tidak disetubuhinya ketika dalam tempoh suci

Talak bid’i
Suami melafazkan talak kepada isterinya ketika dalam haid atau ketika suci yang disetubuhinya.
Talak taklik
Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak.
ditulis oleh: Elainy

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home