Wednesday, March 5, 2008

Saksi

1.Islam

· Hanya individu yg bernama muslim sahaja boleh mnjadi saksi dalam perkahwinan
· Org kafir tidak boleh sama sekali untuk mengelakkan brlakunya penipuan jika mereka ini dipanggil untuk penyaksian di mahkamah nanti.
· Ahli kitab turut tidak dibenarkan menjadi saksi pada masa kini disebabkan golongan ini tidak lagi berpegang kepada kitab-kitab dan ajaran Allah yang sebenar.

2.Mukallaf

· Saksi perlulah seorang yang sudah cukup umur(baligh) dan berakal
· Kanak-kanak tidak boleh dijadikan saksi,mereka tidak mampu untuk
menilai sesuatu dengan baik dan membezakan antara yang baik dan buruk.Dosa mereka juga masih ditanggung oleh ibubapa.
· Orang gila tidak terkecuali kerana atas sebab yang sama.

3.Adil

· Seorang individu yang tidak fasik iaitu tidak melakukan dosa-dosa kecil.4.Merdeka

· seorang hamba tidak layak dipanggil untuk menjadi saksi
· hanya tuannya sahaja berhak ke atasnya dalam melakukan sesuatu
· ia juga untuk mengelakkan fitnah orang ramai disebabkan taraf seorang saksi itu ialah hamba

5.Lelaki

· Individu muslim yang benar-benar lelaki sahaja layak
· Golongan wanita tidak boleh dijadikan penyaksian.Sifat emosional bukan faktor utama mereka tidak dibenarkan,
· Ulama berpendapat lelaki mempunyai kewarasan dan rasional yang lebih baik dalam melakukan sesuatu.Dikhuairi wanita ini tidak dapat menanggung kesedihan lalu menangis yang menyebabkan majlis aqad terganggu.
· Golongan khunsa turut tidak dibenarkan.Khunsa ialah individu yang mempunyai dua alat kelamin,sama ada kedua-duanya berfungsi ataupun salah satu.

6.Boleh melihat

· Orang celik sahaja boleh menjadi saksi.Ciri ini penting kerana dalam majlis aqad,bakal suami dan isteri perlu menandatangani pelbagai jenis boring dan sijil perkahwinan.
· Saksi perlu memastikan individu yang menandatangani sijil tersebut adalah tertentu dan sudah dipastikan.

7.Boleh mendengar

· Celik sahaja tidak cukup.Seorang saksi itu perlu mempunyai pendengaran yang baik.
· Hal ini penting dalam menentukan kesahihan lafaz ijab dan qabul bakal suami.

8.Boleh bercakap

· Saksi juga mestilah seorang yang mampu berkata-kata.
· Mereka perlu menyebut dan memberitahu tok kadi dan memberitahu serta mengakui kesahihan lafaz ijab dan qabul bakal suami.
· Ini juga boleh memudahkan penyaksian mereka di mahkamh nanti jika berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini.

9.Kuat ingatan

· Perlu mengingati apa yang dilihat dan didengari.
· Jika sebolehnya mengelakkan daripada melantik seseorang yang muda lupa sebagai saksi.

10.Faham

· Faham disini bermaksud mengerti apa yang disebut oleh si suami.
· Jika pasangan tersebut hanya fasih dalam bahasa tamil atau bahasa cina,maka saksi yang layak dan faham serta menguasai bahasa tersebut sebaik-baiknya perlu dilantik.
· Turut termasuk disini ialah bagi dialek atau loghat sesuatu tempat.

11.Bukan yang tertentu menjadi wali

· Bagi bapa atau anak tunggal,mereka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mengaqadnikahkan anak/adiknya.Pada masa yang sama mereka menjadi wali.

Fahmi

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home