Wednesday, March 5, 2008

Idah

IDAH

MAKSUD
· Bahasa : tempoh pengiraan
· Istilah : tempoh masa larangan berkahwinan yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami
Sebab-sebab disyaratkan idah ialah:
Memberi peluang kepada suami untuk merujuki bekas isterinya jika dalam idah raj’i.
Sebagai masa berkabung bagi isteri yang telah kematian suami.
Memberi peluang kepada isteri membuat persediaan untuk memulakan penghidupan yang baru.
Untuk memastikan rahim isteri bersih dan bebas daripada benih (zuriat) bekas suaminya.

TEMPOH IDAH
Bagi isteri yang dicerai oleh suaminya:
Tiga kali suci daripada haid bagi perempuan yang belum putus haid.
Tiga bulan bagi perempuan yang telah putus haid.
Tidak ada idah bagi isteri yang belum disetubuhi oleh suaminya.
Jika perempuan itu hamil, idahnya setelah melahirkan anak.

Firman Allah S.W.T
( Surah al-Ahzab : Ayat 49 ) Maksudnya :
…apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu setubuhi mereka, maka tiadalah berhak terhadap mereka tentang sebarang idah yang boleh kamu hitungkan…

Bagi isteri yang kematian suami:

  • Empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang tidak hamil.
  • Setelah melahirkan anak, jika perempuan itu hamil.

Firman Allah S.W.T
( Surah al-Talak: Ayat 4 )

Maksudnya :
….Dan mereka yang sedang hamil, tempoh idah bagi mereka ialah sehingga mereka melahirkan kandungannya….


SEBAB PERBEZAAN TEMPOH IDAH :
· Bagi perempuan bercerai hidup
§ Dapat membersihkan rahim daripada benih hasil hubungan dengan bekas suami
§ Cukup untuk menumpukan perhatian kepada penjagaan kesihatan dan kandungan bagi yang sedang hamil
· Bagi perempuan bercerai mati
§ Sebagai tanda perkabungan dan kesedihan
· Bagi perempuan yang belum disetubuhi
§ Tiada idah kerana rahimnya suci daripada benih suami


HAK DAN STATUS ISTERI SEMASA DAN SELEPAS IDAH :


· Hak semasa idah
§ Bagi yang diceraikan dengan talak satu / dua
- Masih dibawah tanggungjawab suami
- Berhak mendapat hak sebagaimana sebelumnya ( nafkah, tempat tinggal, pakaian dll )
- Isteri tidak boleh keluar rumah tanpa keizinannya
§ Bagi isteri yang dalam tempoh idah talak bain
- Isteri tidak boleh dirujuk
- Tidak mendapat nafkah kecuali tempat tinggal
- Tidak mendapat hak perwarisan harta
§ Bagi isteri yang kematian suami
- Berhak diberi tempat tinggal selama tempoh idahnya
· Hak selepas idah
§ Tidak mempunyai hubungan lagi dengan bekas suami
§ Bebas menetukan kahidupan sendiri
§ Pasangan bercerai tamat idah berhak berkahwin semula
§ Boleh dipinang oleh lelaki yang ingin memperisterikannya

KEADAAN ISTERI SELEPAS TAMAT IDAH
Tidak berhak mendapat nafkah daripada bekas suaminya.
Bekas suami tidak mempunyai tanggungjawab terhadap bekas isterinya.
Bekas isteri bebas menentukan corak hidupnya sendiri.
Suami boleh rujuk isterinya kembali melalui akad nikah yang baru.

PERKARA YANG DILARANG SEMASA IDAH
Dipinang
Ø Bagi perceraian hidup
Diharamkan sama ada pemingan secara terang / sindiran
Ø Bagi perceraian mati
Diharamkan sama ada pemingan secara terang, tetapi harus secara sindiran
Keluar dari rumah yang disediakan oleh suami
Ø Bagi perceraian hidup
Diharamkan keluar rumah tanpa izin suami kecuali untuk keperluan syarak
Ø Bagi perceraian mati
Diharamkan keluar rumah kecuali untuk keperluan syarak
Menghias diri
Ø Bagi perceraian hidup
Jika dalam idah raji'e diharuskan berhias. Jika dalam idah bain disunatkan tidak berhias
Ø Bagi perceraian mati
Diharamkan berhias
Berkahwin
Ø Bagi perceraian hidup
Diharamkan berkahwin dengan lelaki bukan suami
Ø Bagi perceraian mati
Diharamkan berkahwin

HIKMAH DISYARIATKAN IDAH
Memberi peluang kepada suami dan isteri berbaik-baik dan memulakan penghidupan baru dengan lebih bertanggungjawab.
Semasa dalam tempoh idah, masing-masing dapat memikir dan memperbaiki kesilapan dan kelemahan tersebut sebelum meneruskan penghidupan baru.
Menjamin kesucian keturunan. Dalam tempoh idah, rahim seorang perempuan hendaklah suci sebelum berkahwin lagi ( selepas tiga kali suci ).
Memberi penghormatan kepada kaum wanita. Dalam masa yang idah, bekas suami bertanggungjawab menyara makan, minum dan tempat tinggal bekas isterinya.

-Muhammad Fareez bin Fuad-

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home