Thursday, March 6, 2008

Sighah

Mengapa Berkahwin


Manusia akan menghadapi berbagai kepincangan sekiranya pergaulan lelaki dan wanita tidak diatur dan disusun mengikut peraturan tertentu. Tujuan perkahwinan ialah menyusun pergaulan antara lelaki dan wanita supaya dapat mewujudkan suasana kasih sayang yang memperindahkan kehidupan. Tanpa penyusunan yang rapi di dalam pergaulan di antara lelaki dan wanita, kepincangan tidak dapat dielakkan. Kerana itu, perkahwinan disyariatkan. Dalam perkahwinan, ditentukan kewajipan-kewajipan dan peraturan-peraturan yang akan membawa kebahagiaan kepada pasangan yang mematuhinya. Sebaiknya jika peraturan-peraturan itu tidak dipatuhi, sama ada kerana kejahilan atau sengaja mengingkarinya, pasangan itu sentiasa dilanda arus yang menjadikan suasana hidup mereka tidak tenteram.
Falsafah Perkahwinan Dalam Islam
Oleh kerana perkahwinan adalah perkembangan daripada keluarga yang sedia ada dan hubungan antara keluarga baru dan yang sedia ada wajib diperteguhkan dan oleh kerana keluarga baru itu sebahagian daripada masyarakat yang boleh mempengaruhi keadaan baik buruk masyarakat, maka perkahwinan yang tidak menghormati masyarakat, seperti kahwin lari, tangkap basah dan lain-lain, sangat dikeji oleh Islam, melainkan di dalam keadaan-keadaan tertentu, di mana pemerintah boleh menggantikan tempat sebagai wali bagi menggantikan wali daripada keluarga si isteri.


Rukun Nikah
1. Lelaki yang bakal menjadi suami.
2. Perempuan yang bakal menjadi isteri.
3. Wali yang berhak mengahwinkan perempuan itu.
4. Dua orang saksi yang menjadi saksi dalam perkahwinan itu.
5. Sighah yang mengandungi ijab dan Kabul.


Sekadar gambar hiasan

Seperti yang ditunjukkan di atas, nikah mempunyai 5 rukun yang mana apabila ditinggalkan salah satu dari pada rukun-rukun itu perkahwinan atau nikah tidak akan sah. Selanjutnya dalam artikel ini saya akan memberikan serba sedikit maklumat mengenai rukun nikah yang ke-5 iaitu sighah. Sighah mengandungi ijab dan kabul.

MAKSUD
· Ijab :
Lafaz nikah yang diucapkan olah wali
· Khobul :
Lafaz penerimaan nikah yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya.

Disyaratkan sighah bagi perkahwinan sama dengan sighah bagi jual-beli. Secara amnya setengah daripada sighah itu dipersetujui ( اتفاق ) oleh semua ahli-ahli fiqh(فقهاء ) dan setengah daripadanya pula berlaku perselisihan pendapat (خلاف ) di antara para ahli fiqh.


Para ahli fiqh bersepakat mengatakan, terjadinya akad nikah dengan perkataan “nikah dan kahwin” ( النكاح دان التزويج ), kerana kedua-duanya berdasarkan nas Al-Quran,
Firman Allah S.W.T yang bermaksud:

"Maka hendaklah kamu kahwin mana-mana perempuan yang kamu ingini, dua, tiga, atau empat…. "

Contohnya :

"sahaja aku nikah/kahwin akan dikau, si fulan bin si fulan dengan ………….. "

Manakala lafaz yang berlaku perbezaan pendapat dikalangan ahli-ahli fiqh ialah penggunaan perkataan jual-beli , هبة( pindah hak milik ), hadiah, pemberian, dan seumpamanya daripada perkataan-perkataan yang menunjukkan memiliki barang itu serta merta dan kekal milikan itu selama hayatnya.


Contohnya :

"Sahaja aku jual anak aku si fulan binti si fulan kepada engkau……….."
"Sahaja aku hadiahkan anak aku si fulan binti si fulan kepada engkau………."
"Sahaja aku beri anak aku si fulan binti si fulan kepada engkau……….."Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki :

· Sah perkahwinan dengan perkataan-perkataan tersebut (jual-beli, hadiah, pemberian ) dengan syarat niat atau karenah yang menunjukkan ingin melangsungkan perkahwinan seperti menyatakan mahar serta menjemput orang ramai dan saksi faham maksud itu, kerana yang dituntutnya ialah mengetahui tujuan tersebut oleh pihak yang melakukan akad.

Pandangan Mazhab Syafie dan Mazhab Hambali :

· Tidak sah akad nikah dengan perkataan-perkataan tersebut (jual-beli, hadiah, pemberian ) dan tidak terakad kecuali dengan perkataan ( النكاح دان التزويج ) dan terjemahan kedua-duan lafaz itu kerana telah dating nas Al-Quran sebagaimana dinyatakan di atas.

Najmun

1 Comments:

At March 6, 2008 at 12:51 AM , Blogger Yolar said...

See Here or Here

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home